UMKK SIGMET 1 VALID 210230/210630 UMKK-
UMKK KALININGRAD FIR SEV TURB FCST ENTIRE FIR
SFC/FL100 MOV SE 30 KMH NC=

UMKK SIGMET 2 VALID 210630/211030 UMKK-
UMKK KALININGRAD FIR SEV TURB FCST ENTIRE FIR
SFC/FL100 MOV SE 30 KMH NC=

UMKK SIGMET 3 VALID 210840/211030 UMKK-
UMKK KALININGRAD FIR CNL SIGMET 2 210630/211030=

UUWV SIGMET 1 VALID 210510/210910 UUWV-
UUWV MOSCOW FIR SEV ICE FCST WI N55 E032 - N58 E043 - N56 E044 -
N52 E034 - N55 E032 FL010/120 MOV E 30KMH NC=

UUWV SIGMET 2 VALID 210910/211200 UUWV-
UUWV MOSCOW FIR SEV ICE FCST NW OF LINE N55 E044 - N52 E035
FL010/160 MOV E 30KMH NC=

URRV SIGMET 1 VALID 210300/210600 URRV-
URRV ROSTOV FIR SEV TURB FCST WI N4500 E03640 - N4430 E04130 -
N4400 E04130 - N4330 E04030 - N4500 E03640 SFC/FL150 STNR NC=

URRV SIGMET 2 VALID 210600/210900 URRV-
URRV ROSTOV FIR SEV TURB FCST WI N4500 E03640 - N4430 E04130 -
N4400 E04130 - N4330 E04030 - N4500 E03640 SFC/FL150 STNR NC=

URRV SIGMET 3 VALID 210900/211200 URRV-
URRV ROSTOV FIR SEV TURB FCST WI N4500 E03640 - N4430 E04130 -
N4400 E04130 - N4330 E04030 - N4500 E03640 SFC/FL150 STNR NC=

UWWW SIGMET 1 VALID 210550/210900 UWWW-
UWWW SAMARA FIR FIR SEV ICE FZRA FCST N OF N5400 E OF E05200
W OF E05700 SFC/FL100 MOV E 60KMH NC=

UWWW SIGMET 2 VALID 210720/210900 UWWW-
UWWW SAMARA FIR CNL SIGMET 1 210550/210900=

ULWW SIGMET 1 VALID 210519/210900 ULWW-
ULWW VOLOGDA FIR SEV ICE FCST ENTIRE FIR FL010/170 MOV E 30KMH NC=

ULWW SIGMET 2 VALID 210900/211200 ULWW-
ULWW VOLOGDA FIR SEV ICE FCST ENTIRE FIR FL010/170 MOV E 30KMH WKN=

UKBV SIGMET 1 VALID 210515/210700 UKBV-
UKBV KYIV FIR/UIR SEV ICE FZRA OBS N5211 E03235
SFC/700M MOV ENE 25KMH NC=