RCAA SIGMET 5 VALID 161700/162100 RCAA-
RCAA TAIPEI FIR EMBD TS FCST
WI N2600 E12400 - N2500 E12130 - N2100 E12000 - N2100 E12130 -
N2330 E12400
TOP FL400 MOV W 05KT NC=

RCAA SIGMET 6 VALID 162100/170100 RCAA-
RCAA TAIPEI FIR EMBD TS FCST
WI N2100 E11930 - N2100 E12130 - N2330 E12400 - N2500 E12400 -
N2500 E12130
TOP FL380 MOV W 05KT NC=

RCAA SIGMET 1 VALID 170100/170500 RCAA-
RCAA TAIPEI FIR EMBD TS FCST
WI N2330 E12400 - N2100 E12130 - N2100 E11730 - N2200 E12000 -
N2500 E12130 - N2600 E12400
TOP FL400 MOV W 05KT NC=

VOMF SIGMET 1 VALID 161730/162130 VOMF-
VOMF CHENNAI FIR SEV TURB ASSOCIATED WITH MTW FCST
OVER LEEWARD SIDE OF WESTERNGHATS BTN N09 AND N15
BLW FL185=

VECF SIGMET 1 VALID 170400/170800 VECF-
VECF KOLKATA FIR EMBD TS FCST WI N2755 E09535 - N2530 E09435
 - N2655 E09150 - N2755 E09535 TOP FL340 STNR NC=

VECF SIGMET A1 VALID 170400/170800 VECF-
VECF KOLKATA FIR EMBD TS FCST WI N2250 E08350 - N2055 E08145
 - N2225 E08010 - N2330 E08150 - N2250 E08350 TOP FL390 STNR NC=

UAAA SIGMET 5 VALID 161530/161930 UAAA-
UAAA ALMATY FIR EMBD TS FCST SE OF LINE N4430 E07410-N4654
E07717-N5100 E08300 TOP FL360 MOV NE 25KMH NC=

UAAA SIGMET 6 VALID 161531/161700 UAAA-
UAAA ALMATY FIR CNL SIGMET 4 161300/161700=

UAAA SIGMET 7 VALID 161930/162330 UAAA-
UAAA ALMATY FIR EMBD TS FCST SE OF LINE N4430 E07410-N4654
E07717-N5100 E08300 TOP FL360 MOV NE 25KMH NC=

UAAA SIGMET 8 VALID 162330/170300 UAAA-
UAAA ALMATY FIR EMBD TS FCST SE OF LINE N4430 E07410-N4654
E07717-N5100 E08300 TOP FL380 MOV NE 25KMH NC=

UAAA SIGMET 1 VALID 170300/170600 UAAA-
UAAA ALMATY FIR EMBD TS FCST SE OF LINE N4430 E07410-N4654
E07717-N5100 E08300 TOP FL380 MOV NE 25KMH NC=

UHHH SIGMET 10 VALID 162235/170200 UHHH-
UHHH KHABAROVSK FIR EMBD TS FCST SW OF LINE N4613 E13350 - N4354
E13828 TOP FL390 MOV SE 10KMH NC=

UHHH SIGMET 1 VALID 170025/170620 UHHH-
UHHH KHABAROVSK FIR VA ERUPTION MT KARYMSKY PSN N5403 E15926 VA CLD
OBS AT 2320Z WI N5403 E15000 - N5343 E15000 - N5303 E14851 - N5217
E15000 - N5212 E15000 - N5156 E14946 - N5301 E14739 - N5333 E14818
-N5403 E15000 SFC/FL280 FCST AT 0520Z WI N5408 E15000 - N5321 E15000
 - N5249 E14842 - N5155 E14915 - N5129 E14833 - N5241 E14626 - N5445
E14800 - N5408 E15000 SFC/FL290=

UHHH SIGMET 3 VALID 170034/170620 UHHH-
UHHH KHABAROVSK FIR CNL SIGMET 1 170025/170620=

UHHH SIGMET 4 VALID 170106/170500 UHHH-
UHHH KHABAROVSK FIR EMBD TS FCST S OF N5530 AND N OF N51 AND W OF
E134 TOP FL360 MOV SE 10KMH NC=

UHHH SIGMET 5 VALID 170200/170500 UHHH-
UHHH KHABAROVSK FIR EMBD TS FCST S OF LINE N4613 E13350 - N4450
E13916 AND E OF LINE N4613 E13350 - N4113 E13319 TOP FL380 MOV SE
10KMH NC=

UHMM SIGMET 6 VALID 162330/170300 UHMM-
UHMM MAGADAN FIR SEV TURB FCST WI N7007 E16901 - N6542 E16901 -
N6539 E180 - N7003 E17955 - N7007 E16901 FL100/150 MOV 30KMH NNE NC=

UHMM SIGMET 3 VALID 162315/171500 UHMM-
UHMM MAGADAN FIR SEV TURB WI N7007 E16901 - N6542 E16901 -
N6539 E180 - N7003 E17955 - N7007 E16901 FL100/150 MOV 30KMH NNE NC=

UHMM SIGMET 4 VALID 162320/171500 UHMM-
UHMM MAGADAN FIR SEV TURB FCST WI N7007 E16901 - N6542 E16901 -
N6539 E180 - N7003 E17955 - N7007 E16901 FL100/150 MOV 30KMH NNE NC=

UHMM SIGMET 5 VALID 162320/171500 UHMM-
UHMM MAGADAN FIR CNL SIGMET 3 162315/171500=

UHMM SIGMET 8 VALID 170000/170400 UHMM-
UHMM MAGADAN FIR EMBD TSGR FCST WI N6633 E15800 - N6633 E16400 -
N6257 E16600 - N6000 E15836 - N6230 E14940 - N6400 E14940 -
N6545 E15800 - N6633 E15800 TOP FL380 MOV NE 30KMH INTSF=

UHMM SIGMET 7 VALID 162320/171500 UHMM-
UHMM MAGADAN FIR CNL SIGMET 4 162320/171500=

UHMM SIGMET 9 VALID 162350/170300 UHMM-
UHMM MAGADAN FIR SEV TURB FCST WI N6705 E17600 - N6700 W16858 -
N6540 W16855 - N6540 E17600 - N6705 E17600 FL100/150 MOV NE 30KMH NC=

UHMM SIGMET 10 VALID 162355/170300 UHMM-
UHMM MAGADAN FIR CNL SIGMET 6 162330/170300=

UHMM SIGMET 1 VALID 170300/170600 UHMM-
UHMM MAGADAN FIR SEV TURB FCST WI N6705 E17600 - N6700 W16858 -
N6540 W16855 - N6540 E17600 - N6705 E17600 FL100/150 MOV NE 30KMH NC=

UNNT SIGMET 4 VALID 161520/161900 UNNT-
UNNT NOVOSIBIRSK FIR EMBD TS OBS S OF N5230 TOP FL400 STNR NC=

UNNT SIGMET 5 VALID 161522/161900 UNNT-
UNNT NOVOSIBIRSK FIR CNL SIGMET 3 161425/161900=

UEEE SIGMET 3 VALID 162300/170200 UEEE-
UEEE YAKUTSK FIR EMBD TS FCST E OF LINE N6036 E11626 - N7023
E13840 TOP FL340 MOV NE 20 KMH NC=

UEEE SIGMET 1 VALID 170200/170600 UEEE-
UEEE YAKUTSK FIR EMBD TS OBS S OF N67 AND E OF E123 TOP FL390
STNR NC=

UERR SIGMET 4 VALID 161550/161950 UERR-
UERR MIRNY FIR EMBD TS FCST W OF E11600 TOP FL380 MOV NE 30KMH NC=

ULAA SIGMET 3 VALID 161700/162100 ULAA-
ULAA ARKHANGELSK FIR FRQ TS FCST N OF N6224 S OF N6850 E OF E04324
MOV SE 20KMH NC=

UMKK SIGMET 2 VALID 161600/162000 UMKK-
UMKK KALININGRAD FIR EMBD TS FCST ENTIRE FIR TOP FL380 MOV SW 20KMH
NC=

UMKK SIGMET 3 VALID 162000/162300 UMKK-
UMKK KALININGRAD FIR EMBD TS FCST ENTIRE FIR TOP FL380 MOV SW 20KMH
WKN=

UMKK SIGMET 1 VALID 170320/170720 UMKK-
UMKK KALININGRAD FIR EMBD TS FCST ENTIRE FIR TOP FL370 MOV W 20KMH
NC=

UUWV SIGMET 7 VALID 161830/162030 UUWV-
UUWV MOSCOW FIR OBSC TSGR OBS SW OF LINE N5740 E03320 - N5536 E04626
TOP FL400 STNR WKN=

UUWV SIGMET 8 VALID 162030/162330 UUWV-
UUWV MOSCOW FIR OBSC TS FCST S OF N5630 AND W OF E04000 TOP FL360
STNR WKN=

URRV SIGMET 15 VALID 161730/161930 URRV-
URRV ROSTOV FIR EMBD TSGR OBS NW OF LINE N4323 E04034 - N4655 E04854
TOP FL400 STNR NC=

URRV SIGMET 16 VALID 161930/162200 URRV-
URRV ROSTOV FIR EMBD TSGR OBS NW OF LINE N4324 E04028 - N4828 E04631
- N5107 E04359 TOP FL400 STNR NC=

URRV SIGMET 17 VALID 162200/170030 URRV-
URRV ROSTOV FIR EMBD TSGR OBS SE OF LINE N4654 E03801 - N4243 E03615
AND W OF LINE N4807 E04002 - N4559 E04148 - N4319 E04051 TOP FL380
STNR NC=

URRV SIGMET 1 VALID 170030/170330 URRV-
URRV ROSTOV FIR EMBD TSGR OBS W OF LINE N4310 E04143 - N4650 E04212
- N4802 E03958 TOP FL380 STNR NC=

URRV SIGMET 2 VALID 170330/170600 URRV-
URRV ROSTOV FIR EMBD TSGR OBS SW OF LINE N4310 E04209 - N4617 E04115
- N4748 E03935 TOP FL400 MOV E 30KMH NC=

URRV SIGMET 3 VALID 170330/170600 URRV-
URRV ROSTOV FIR EMBD TSGR OBS NE OF LINE N5042 E04257 - N4831 E04631
TOP FL360 MOV WNW 30KMH NC=

ULLL SIGMET 3 VALID 161600/162000 ULLL-
ULLL SAINT-PETERSBURG FIR FRQ TS FCST S OF N57 TOP FL380 MOV WNW
30KMH INTSF=

UUYY SIGMET 5 VALID 161800/162100 UUYY-
UUYY SYKTYVKAR FIR FRQ TS FCST N OF N6300 S OF N6700
TOP FL380 MOV NE 20KMH NC=

UUYY SIGMET 6 VALID 162100/162400 UUYY-
UUYY SYKTYVKAR FIR FRQ TS FCST N OF N6300 S OF N6700
TOP FL340 MOV NE 20KMH NC=

UUYY SIGMET 7 VALID 170000/170400 UUYY-
UUYY SYKTYVKAR FIR FRQ TS FCST N OF N6300 S OF N6700
TOP FL340 MOV E 20KMH NC=

VCCF SIGMET A01 VALID 162330/170330 VCCF-
VCCF COLOMBO FIR EMBD TS FCST WI N0200 E08030-N0320 E08320-
N0310 E08840-S0020 E08030-N0200 E08030
TOP FL450 MOV SW WKN=

UHHH SIGMET 6 VALID 170305/170810 UHHH-
UHHH KHABAROVSK FIR VA ERUPTION MT KARYMSKY PSN N5403 E15926 VA CLD
OBS AT 0210Z WI N5333 E14801 - N5323 E14929 - N5258 E15000 - N5224
E15000 - N5241 E14733 - N5333 E14801 SFC/FL280 FCST AT 0810Z WI
N5401 E14710 - N5312 E14938 - N5136 E14958 - N5212 E14600 - N5401
E14710 SFC/FL290=